Leveringsvoorwaarden

Op onze werkzaamheden zijn leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn opgesteld door de Uneto-VNI (zie ook Kwaliteitszorg). Wij kunnen u desgewenst een exemplaar toesturen. De voorwaarden zijn bindend en toch streven wij er naar als mogelijk een nog betere dienstverlening te geven. Zekerheid en betrouwbaarheid zijn voor ons en voor u van groot belang.
Er zijn twee typen algemene voorwaarden.
Klik op 'Bedrijven' of 'Particulier' als keuze voor het downloaden van de voor u van toepassing zijnde voorwaarden in pdf.