Erkend installateur

Als installateur heb je de verplichting aan wet-, en regelgeving te voldoen op het gebied van het inrichten van installaties volgens NEN-normen.
Wij zijn sinds jaar en dag aangesloten bij de Uneto/VNI, een erkend BRL 6000 installateur, een erkend Dekra Borg Technisch Beveiligingsbedrijf en een erkend Dekra Brandmeldinstallatiebedrijf volgens de Regeling Brandmeldinstallaties.

Doordat wij erg betrokken zijn bij de regelingen van de Uneto/VNI en Dekra, houden wij wet-, en regelgeving in combinatie met vakmanschap, kennis en visie optimaal.
De Uneto/VNI behartigt de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten bedrijven in onze branche en is actief op economisch, sociaal- en juridisch gebied, informatisering en automatisering, technisch- en algemeen maatschappelijk gebied. Voorwaarden die essentieel zijn om de belangen van de opdrachtgevers optimaal te kunnen behartigen.
De BRL 6000 stelt eisen aan de installaties, het proces, het installatiebedrijf, de interne kwaliteitsbewaking en aan de externe kwaliteitsbewaking.
Het doel van de Regeling Brandmeldinstallaties is om in Nederland een bepaald kwaliteitsniveau voor brandmeldinstallaties vast te leggen en te verkrijgen. Dit kwaliteitsniveau geldt zowel voor geleverd werk, als voor bedrijven en personen die betrokken zijn in het proces om te komen tot een brandmeldinstallatie. Deze regeling geeft aan wat van de brandmeldinstallatie en van de diverse partijen wordt verwacht en hoe handhaving en controle plaatsvindt.
Wij zijn, zoals eerder vermeld, een erkend Dekra Borg Beveiligingsbedrijf en hebben ons daarmee verbonden aan het -door Dekra opgestelde- kwaliteitsniveau en de kwaliteitsborging van preventieadviezen, alsmede uitvoering van beveiligingswerkzaamheden en controle. Met deze erkenning zijn wij gerechtigd BORG-beveiligingscertificaten en opleverbewijzen te verstrekken. Deze worden in veel situaties gevraagd door verzekeringsmaatschappijen.
Wij worden jaarlijks geaccrediteerd op bovenstaande erkenningen. Onze administratie en installatie op projecten worden tijdens de controle door een onafhankelijke inspecteur doorgenomen en beoordeeld.